20 May 2011

Bakit ayaw namin sa RH Bill?

No to RH Bill